Zakres usług

Swoje usługi kieruję zarówno do Klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Zapewniam wszechstronne wsparcie w szerokim zakresie wielu spraw – począwszy od porad prawnych, a na reprezentacji przed sądem skończywszy.

Celem Kancelarii jest świadczenie wysokiej jakości usług prawniczych. Każdy klient traktowany jest podmiotowo, a każda sprawa traktowana priorytetowo.

 

Specjalizacje

Kancelaria specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i technicznego bezpieczeństwa pracy, jednakże z sukcesem świadczy usługi z dziedziny prawa publicznego (m.in. prawo administracyjne i karne) i prywatnego (m.in. prawo cywilne, prawo pracy).

Kancelaria świadczy usługi w zakresie sporządzania pozwów w Europejskim Postępowaniu Nakazowym oraz prowadzenia postępowań przedegzekucyjnych i egzekucyjnych w Niemczech.

 

Prawo pracy:

 • udzielanie porad z zakresu prawa pracy i technicznego bezpieczeństwa pracy,
 • opracowywanie umów z zakresu prawa pracy i dokumentów wewnątrzzakładowych,
 • opracowywanie dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • reprezentowanie przed sądami wszystkich instancji w sprawach z zakresu prawa pracy,
 • dochodzenie  roszczeń i odszkodowań związanych z wypadkami przy pracy,

 

Prawo gospodarcze i handlowe:

 • kompleksowe doradztwo w zakresie prawa handlowego i gospodarczego, w tym m.in.:
 • opracowywanie i opiniowanie projektów pism i umów w obrocie gospodarczym,
 • udział w negocjacjach handlowych,
 • prowadzenie postępowań rejestracyjnych przed Krajowym Rejestrem Sądowym oraz postępowań związanych z przekształceniami przedsiębiorców,
 • reprezentowanie przedsiębiorców przed sądami wszystkich instancji i organami administracji publicznej,

 

Prawo karne:

 • obrona podejrzanego w toku postępowania przygotowawczego,
 • obrona oskarżonego w toku postępowania sądowego przed sądami wszystkich instancji,
 • występowanie w charakterze pełnomocnika podmiotów pokrzywdzonych,
 • sporządzanie pism procesowych w sprawach karnych,

 

Prawo cywilne:

 • prowadzenie spraw cywilnych przed sądami wszystkich instancji,
 • dochodzenie roszczeń w postępowaniu przedsądowym i sądowym,
 • opracowywanie i opiniowanie umów prawa cywilnego,
 • sporządzanie opinii prawnych,