Uris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia.

Biegłość w prawie to znajomość rzeczy boskich i ludzkich oraz wiedza o tym, co sprawiedliwe i niesprawiedliwe.

Aktualności

Specjalizacje

Kancelaria specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i technicznego bezpieczeństwa pracy, jednakże z sukcesem świadczy usługi z dziedziny prawa publicznego (m.in. prawo administracyjne i karne) i prywatnego (m.in. prawo cywilne, prawo pracy).

Kancelaria świadczy również usługi w zakresie sporządzania pozwów w Europejskim Postępowaniu Nakazowym oraz prowadzenia postępowań przedegzekucyjnych i egzekucyjnych w Niemczech.

Kontakt

T95 30 30 415
T607 878 870